Nga Tauira Maori ntm.maori.nz

Ko te reretanga

Ko te reretanga


Ko te reretanga o te raukura e
E rere tika tonu, e rere takahuri e

Timata ana ahau – hikoi e tama
Timata ana ahau – mātaki e tama
E haere ana rā e tama e
Waikato taniwha rau
He piko, he taniwha
Waikato whānui e

Mokau ki runga
Tamaki ki raro
Mangatoatoa ki waenganui
Pare Hauraki, Pare Waikato
Te Kaokaoroa o Patetere e

E Kingi Potatau, Kingi Tawhiao,
Kingi Mahuta, Kingi Te Rata
Kingi Koroki, e Kui Te Puea
Tae atu ki Te Ata I Rangi Kahu e
Te Ata I Rangi Kahu e